Inschrijven  |  Wijzig gegevens  |  Afhalen 24/7  |  Inloopspreekuur  |  Contact
Begeleiding na ontslag ziekenhuis
U heeft in het ziekenhuis gelegen...

Als U uit het ziekenhuis ontslagen wordt, is de kans groot dat U een aantal nieuwe geneesmiddelen krijgt voorgeschreven.

Vaak staat er op het recept een andere naam dan op het geneesmiddeldoosje dat U van ons meekrijgt. En meestal heeft U nog oude geneesmiddelen in huis en de vraag is natuurlijk of U die nu wel of niet moet blijven slikken. En dikwijls is de vraag "wanneer kan ik de medicijnen het best innemen" of "moet ik net zo vroeg gewekt worden als in het ziekenhuis of kan ik mijn oude leefritme weer oppakken"?

We hebben hierover uitgebreid gesproken met de huisartsen en de specialisten in de ziekenhuizen en in ons team. Dit heeft ertoe geleid dat we nu een handige service verlenen.

Op Uw verzoek kunnen we een inname-schema opstellen waarbij alle bovenstaande vragen aan de orde komen. Dat doen we dan in de apotheek of, als U moeilijk naar de apotheek kunt komen, bij U thuis. En natuurlijk geven we daarna het samen ingevulde inname-schema door aan Uw huisarts. Want die blijft eindverantwoordelijk voor wat u slikt.

Tegelijk kijken we samen naar de geneesmiddelen die U nog in huis heeft. En we zorgen ervoor dat U van alle geneesmiddelen voor een zelfde periode in huis heeft. U kunt dan bij de arts voor alles tegelijk op hetzelfde moment een herhaalrecept aanvragen.
Bestel nu makkelijk uw geneesmiddelen via internet.

Lees verder >
 
Voor spoedrecepten buiten onze openingstijden.

Lees verder >