Inschrijven  |  Wijzig gegevens  |  Afhalen 24/7  |  Inloopspreekuur  |  Contact
Disclaimer

DiemerApotheek optimaliseert zijn klantenservice door middel van internet. Daarom biedt DiemerApotheek zijn kennis en diensten online aan op onze eigen site. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over o.a. geneesmiddelen en andere aan gezondheid gerelateerde onderwerpen.

DiemerApotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Welke Diemer Apotheek is het dichtst bij u in de buurt?
Lees verder >