Inschrijven  |  Wijzig gegevens  |  Afhalen 24/7  |  Inloopspreekuur  |  Contact
Inschrijven
Waarom inschrijven?
Alle door u verstrekte gegevens vallen onder ons beroepsgeheim. Bovendien beschikken wij over een geregistreerd privacyreglement.

Indien u na het invullen nog vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen of even langskomen in de apotheek. Ook kunt u ons een e-mail sturen.

Waarom een inschrijfformulier?
Om u zo goed mogelijk te begeleiden in uw huidig of mogelijk toekomstig medicijngebruik willen wij graag een aantal gegevens van u.

Over geneesmiddelen weten we steeds meer. Hoe ze werken, welke bijwerkingen ze hebben, wat er gebeurt als u verschillende medicijnen tegelijk gebruikt en ook wanneer u ze niet mag gebruiken. In onze apotheek kunnen we met deze kennis zorgen voor een veilig gebruik van geneesmiddelen.

Wij controleren bij ieder recept of het voorgeschreven geneesmiddel wel samen gaat met andere geneesmiddelen die u eventueel gebruikt. Ook voorschriften van andere artsen dan uw huisarts (zoals van waarnemers en specialisten) worden zo gecontroleerd. Zo nodig kan contact worden opgenomen met de voorschrijvend arts.

Wanneer u allergisch bent voor een bepaalde groep medicijnen, zoals bijvoorbeeld penicillines, kunnen we dit in de computer opnemen. Zo wordt voorkomen dat u per ongeluk een geneesmiddel uit die groep gaat slikken. Chronische ziektes kunnen aanleiding geven om voorzichtig te zijn met geneesmiddelen; een maagpatiënt mag bijvoorbeeld bepaalde pijnstillers niet slikken.En juist ook wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft moet uw geneesmiddelgebruik goed worden gecontroleerd. De controle die de apotheek uitvoert wordt "medicatiebewaking" genoemd. Om deze medicatiebewaking goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat wij over een aantal gegevens van u beschikken, die u in kunt vullen op het inschrijfformulier.

P.S. Minstens even belangrijk als het invullen van de lijst is het ons op de hoogte houden van veranderingen. Met name bij zwangerschap en (nieuwe) allergieën of ziektes wordt dit nogal eens vergeten.


Inschijving bij de volgende locatie van de DiemerApotheek

Persoonsgegevens:

Achternaam:
Voorvoegsel:
Voorletters:
Geboortedatum:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
Email:*
Ziektekostenverzekeraar:
BSN:
Polisnummer:
Huisarts:
*Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u een afhaalbericht te zenden, u te informeren als een geneesmiddel met spoed moet worden teruggehaald en voor een klantentevredenheids-onderzoek dat wij periodiek houden. Heeft u hier bezwaar tegen?

Ik stel mijn medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt
Voor klanten die zich inschrijven in DiemerApotheek Noord:
Ik wil gebruik maken van de 24 uurs afhaalkluis. Hiervoor hebben wij uw mobiele telefoonnummer nodig.

Overdracht geneesmiddelgegevens vorige apotheek

Deze gegevens hebben wij nodig om uw geneesmiddelen te bewaken op ongewenste wisselwerkingen.
Heeft u een opt-in toestemming afgegeven bij uw oude apotheek? Dan kunnen wij electronisch uw gegevens ophalen.
Ik heb opt-in toestemming gegeven voor het uitwisselen van mijn AMO (Actueel Medicatie Overzicht) aan mijn apotheek.

Toestemmingsverklaring:

Ik verzoek Diemer Apotheek om namens mij, mij uit te schrijven bij mijn huidige apotheek.
Gegevens oude apotheek
Apotheeknaam:
Adres:
Plaats:
Indien nog geen opt-in toesteming is gegeven voor het uitwisselen van AMO gegevens
Hierbij geef ik aan mijn nieuwe apotheek toestemming om bij mijn vorige apotheek mijn actuele medicatiegegevens op te vragen. Dit ten behoeve van het adequaat uit kunnen voeren van medicatiebewaking door de nieuwe apotheek.Welke Diemer Apotheek is het dichtst bij u in de buurt?
Lees verder >
 
Uw aangevraagde geneesmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week afhalen.
Lees verder >